Як оформити договір довічного утримання

пн, 03/30/2020 - 21:23
banner top

Нерідко виникають ситуації, коли людина похилого віку хоче передати право власності на своє майно, а натомість отримати належний догляд. Існує кілька варіантів, що дають можливість літній людині забезпечити собі довічний догляд, а молодим людям – у майбутньому стати власником нерухомості, у тому числі через договір довічного утримання, який особливо актуальний для тих, хто не полягає у родинних стосунках.

Коріння цього договору йде з Середньовіччя. У ті часи процентні позики та лихварство таврували церквою. Тоді ділові люди вигадали договір ренти, який став родоначальником договору довічного утримання.

За цим договором відчужувач передає свою власність набувачу замість огляду до кінця життя. Письмовий договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та подальшій держреєстрації. У ньому необхідно прописати права та обов'язки кожної із сторін, а також весь обсяг довічного утримання.

Коли виникає право власності

Особливість цього договору у тому, що право власності щодо договору довічного огляду настає ще за життя відчужувача з передачі майна. Якщо йдеться про нерухомість, право власності переходить з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації. При цьому новий власник може проживати або користуватися переданим йому майном, але не вправі до смерті відчужувача вчиняти будь-які дії з ним. Нотаріус накладає на майно заборону та реєструє право власності набувача, якщо це нерухомість.

На майно, передане набувачу за договором довічного утримання з правом наслідування житла, не може бути звернено стягнення протягом життя відчужувача. Технічно неможливо, щоб передане майно було подаровано третій особі, оскільки в електронній базі даних воно є предметом раніше укладеного договору та будь-які маніпуляції з ним заборонені.

Право повного розпорядження майном настає лише після смерті відчужувача. Факт смерті встановлюється та підтверджується нотаріусом.

Оформлення договору

Для оформлення та нотаріального посвідчення договору довічного огляду необхідні такі документи обох сторін (відчужувача та одержувача):

  • паспорти громадян України – для фізичних осіб; установчі документи – для юридичних осіб;
  • ідентифікаційні коди (ІПН);
  • державний акт на земельну ділянку та довідка про грошову оцінку землі;
  • документи, що підтверджують право власності відчужувача на об'єкт нерухомості – житловий будинок чи квартиру.

Посвідчення, що підтверджують декларація про отримання пільги при сплаті держмита.

Договір довічного утримання з будинком для самотніх людей похилого віку

Договір довічного утримання з правом наслідування житла може укладатися як із приватною особою, так і зі спеціальним будинком престарілих для самотніх людей (юридичною особою). У багатьох життєвих ситуаціях це оптимальне вирішення проблеми людей, яким з різних причин потрібно догляд і зміст.

Будинки для одиноких та літніх людей забезпечують літню людину всім необхідним для комфортного життя, натомість отримуючи право на володіння її житлом. За бажання пенсіонер може продовжувати жити у своїй квартирі або переїхати до пансіонату, де йому забезпечать довічний утримання, належний догляд та огляд. У будь-якому випадку розпоряджатися нерухомістю до смерті відчужувача ніхто не має права.